033-4656599

Markt voor nieuwbouwwoningen heeft een uitdagend jaar achter de rug

De Nederlandse nieuwbouwmarkt heeft een uitdagend jaar achter de rug. Ondanks een opmerkelijke opleving in het laatste kwartaal van het jaar, blijft de verkoop van nieuwbouwwoningen op een historisch laag niveau. In dit artikel duiken we dieper in de recente statistieken, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en de factoren die deze trends beïnvloeden.

Een lichtpuntje in het laatste kwartaal

In de laatste drie maanden van vorig jaar noteerden we een stijging van 15 procent in de verkoop van nieuwbouwwoningen, wat het totaal op 6100 bracht. Dit lichtpuntje kon echter niet voorkomen dat 2023 als geheel het laagste verkoopcijfer in vijf jaar tijd kende, met slechts 16.600 verkochte eenheden. Deze cijfers weerspiegelen de uitdagingen waarmee de markt kampt, ondanks recente positieve ontwikkelingen.

Volgens Stefan Groot, een expert op het gebied van de huizenmarkt bij RaboResearch, hebben we het ergste nu achter de rug. Een combinatie van licht dalende hypotheekrentes en stijgende lonen heeft de betaalbaarheid van woningen verbeterd. Dit zou de weg vrij moeten maken voor een herstel. Echter, de heropleving is relatief bescheiden als we het in perspectief plaatsen: vergeleken met het piekjaar 2021 is er nog een lange weg te gaan.

Prijstrends: Nieuwbouw versus bestaande bouw

Europese context: Nederland in vergelijking

Wanneer we kijken naar de Europese Unie, blijkt dat de prijzen van koopwoningen in zeventien lidstaten sterker stegen dan in Nederland. Vooral Polen, Bulgarije en Kroatië zagen aanzienlijke prijsstijgingen. Aan de andere kant ervoer Luxemburg de sterkste daling binnen de EU. Interessant is dat de huizenprijzen in de EU als geheel een daling van 1,5 procent noteerden in het laatste kwartaal van vorig jaar, de grootste daling sinds begin 2009.

Vooruitblik

Terwijl de Nederlandse nieuwbouwmarkt tekenen van herstel vertoont, is het duidelijk dat er nog steeds uitdagingen zijn. De recente stijging in de verkoop biedt hoop, maar het is belangrijk om realistisch te blijven over de weg die voor ons ligt. Met aandacht voor zowel lokale als Europese trends, kunnen we beter begrijpen waar de kansen en obstakels liggen voor potentiële kopers en investeerders in de Nederlandse huizenmarkt.

Bron: BNR.nl