033-4656599

Woningtekorten en stijgende huizenprijzen

Met een tekort van 390.000 woningen en een aanhoudende stijging van de vastgoedprijzen kent de Nederlandse huisvestingsmarkt aanzienlijke uitdagingen. Politieke partijen erkennen de kwesties en benadrukken het belang ervan in de aanloop naar de verkiezingen. Uit een peiling blijkt dat de huisvestingsmarkt vooral voor jongeren van 18 tot 34 jaar het voornaamste onderwerp is.

Het woningtekort, zoals berekend door ABF Research, is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, met slechts een tijdelijke daling in 2021. Regionaal gezien zijn de meest aanzienlijke tekorten geconstateerd in Groot-Amsterdam en Groot-Rijnmond.

Een bron van zorg voor woningzoekenden is de langdurige wachttijd voor sociale huurwoningen, waarvan het aanbod de afgelopen decennia afnam. Corporaties schrijven dit gedeeltelijk toe aan de introductie van de verhuurdersheffing in 2013, die recentelijk is beƫindigd.

De vastgoedprijzen zijn, met uitzondering van een kortstondige daling tijdens de kredietcrisis, voortdurend gestegen. Momenteel ligt de gemiddelde verkoopprijs op 422.000 euro. In vergelijking met andere EU-landen besteden Nederlanders een relatief groot deel van hun inkomen aan huisvesting.

Om het tekort aan te pakken, is het vooral van belang om meer huizen te bouwen. In 2022 werden bijna 100.000 woningen toegevoegd, maar het aantal verleende bouwvergunningen daalt, wat vraagtekens plaatst bij het behalen van de ambitie om tot 2030 900.000 nieuwe woningen te realiseren.

Bron: NOS

Amersfoort scoort hoog wat betreft de woondruk in Nederland. Zie ook deze afbeelding. In de huidige markt is het zeer verstandig om daarom een aankoopmakelaar mee te nemen. Zoek je een aankoopmakelaar in Amersfoort? Bezoek dan onze pagina om te lezen wat een aankoopmakelaar allemaal voor je kan doen of neem direct contact met ons op.